10.01

kiedy powiedziałaś nie
i
odeszłaś
długo
nie umiałem
się
odnaleźć
zasłąniałem
Słońce
i
nie chciałem
nikogo widzieć
ani
z nikim gadać

teraz jak
o tym myślę
to
szkoda
bylo serca
na cierpienia i łzy

to wszystko
jest podróżą
raz z lepszym
raz z gorszym
momentem