podobno, ktoś, gdzieś widział dorzecze wiecznej radości